W h e r e t o G o
in O K I N A W A .
A Fresh Travel Guide

關於我們

Where to go in OKINAWA? - A Fresh Travel Guide -

一份滿載沖繩之魅力與看點的旅遊指南。
分成3大旅行主題,介紹多處精選景點。
快來尋找屬於你的旅行方式吧!

Relax

本篇介紹的旅行方式,能夠帶您充分領略未經加工的自然、傳統文化等沖繩獨特的魅力。推薦給想要離開日常生活、享受輕鬆心情的遊客。

page top